Entries by admin

Shophouse Tại Dự Án Sunshine Marina Bay Nha Trang

Căn Hộ Shophouse Căn hộ Shophouse là loại hình căn hộ kinh doanh cực kỳ đẳng cấp thường được xây dựng ở dưới chân các toà căn hộ hoặc được xây dựng riêng biệt ở 1 khu vực. Căn hộ shophouse có các đặc điểm sau: Thường có số lượng tất hạn chế vậy nên […]